Mission

Kommuneproces vil fokusere på at implementere rammearkitekturen i kommunerne i samarbejde med leverandørerne.

Fra arbejdsgang til proces

Kommuneproces kan bistå med at kortlægge og tilpasse arbejdsgange til processer, der er digitalt understøttet.

MOX

Vi er specialister i beskedfordeling og udvikle agenter der kan varetage opgaver på vegne af brugeren ved hjælp af Message OIO Exchange(MOX).

LoRa services

Tag os med på råd om anvendelse af de 4 nye lokale rammearkitekturservices: Organisation, Klassifikation, Sag og Dokument